Hírek

Energetikai jelentés 2017.

2018. Május 27.
Energetikai szakreferens
Éves jelentés
2017
Készítette: E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.
SLE-PA Kft részére.
Tartalomjegyzék
1. Energiafelhasználás és költségek alakulása 2
1.1 Cégadatok 2
1.2 Megoszlások a kijelölt időszakban energianemenként 2
1.3 Megoszlások a bázis évben energianemenként 3
1.4 Energianemek szerinti összesítés 4
1.5 Fogyasztási helyek 5
2. Energiahatékonysági intézkedések nyomonkövetése 12
3. Szakreferens tevékenysége 13
- 1 -
Energetikai szakreferens éves jelentés 2017
1. Energiafelhasználás és költségek alakulása
1.1 Cégadatok
Cégnév SLE-PA Kft
Adószám 13034513219
Cím 8100 Várpalota Szélhelyi 24.
1.2 Megoszlások a kijelölt időszakban energianemenként
- 2 -
Energetikai szakreferens éves jelentés 2017
1.3 Megoszlások a bázis évben energianemenként
A bázisév az az év, mely a viszonyítási alapot jelöli. Az energiahatékonysági intézkedések eredménye ehhez az évhez viszonyítva kerülkiértékelésre. Az E.ON Energetikai szakreferens szoftverében a bázisév a 2016-os évet jelöli.
- 3 -
Energetikai szakreferens éves jelentés 2017
1.4 Energianemek szerinti összesítés
A fenti diagram a szakreferensi szolgáltatásra kötelezett szervezet energiafogyasztásának alakulását ábrázolja a jelentés készítésénekévében. A diagram oszlopok formájában tartalmazza az összes energiafajtát, melyet a cég igénybe vesz, magasságuk arányos az adott időszakra vonatkozó energiafelhasználás mértékével. A diagram nyomtatott formában csupán tájékoztató jellegű, pontos adatokért, kérjük,keresse fel a weboldalt a https://szakreferens.eon.hu címen.
A szakreferensi szolgálat egyik alap feladata, hogy az energetikai szakreferens monitorozza a szervezet energiafelhasználását, és ajánlásokat fogalmazzon meg annak csökkentése érdekében. Az ajánlások alapján a szakreferensi szolgálatra kötelezett szervezet intézkedéseket határoz meg (melyek lehetnek beruházást nem igénylő, pl. szemléletformálás, vagy beruházással járó intézkedések is),melynek eredménye az energiafogyasztás csökkenése. Ez a csökkenés a diagramon is láthatóvá válik.
Az energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó ajánlások érinthetik az összes, vagy akár csak egyetlen energiafajtát is. Bizonyos esetekben az ajánlás járhat azzal a következménnyel is, hogy egy-egy energiahordozó használata teljes egészében megszűnik, miközben egy másik megemelkedik. Ennek oka lehet pl. gazdasági, technológiai. A pontos magyarázatért, kérjük, keresse fel energetikai szakreferensét.
FONTOS! Az energetikai hatékonyság növelése nem feltétlenül jelenti az energiafelhasználás csökkenését, például egy gyártógép korszerűbbre való cseréje csökkentheti az energiafelhasználást a termelés növekedésével egyidejűleg. Ebben az esetben abszolút értékben az energiafelhasználás nem változik, de ezzel párhuzamosan az elkészült termékek darabszáma nő. Ezért fontos, hogy az energiafelhasználást nemcsak abszolút értékben, hanem úgynevezett ETM (energetikai teljesítmény mutató) nézetben is vizsgálni kell. Ennek használatához kérje energetikai szakreferense segítségét.
- 4 -
Energetikai szakreferens éves jelentés 2017
1.5 Fogyasztási helyek
Az alábbi táblázat a szakreferensi szolgálatra kötelezett szervezet fogyasztási helyeit tartalmazza. A táblázat feltünteti a fogyasztási hely hivatalos elnevezését (POD), energiatípusát, illetve az ajánlást az adott POD-hoz.
FONTOS! Az ajánlások rész csak azoknál az ügyfeleknél kerül kitöltésre, akik a sztenderd csomag használatára fizettek elő.
- 5 -
POD Energiatípus Ajánlás
HU000110-11-S00000000000000884751 Villamos energia -
HU000110-11-S00000000111001010332 Villamos energia -
HU000110-11-S00000000000000886559 Villamos energia -
HU000110-11-S00000000000000894506 Villamos energia -
HU000110F11-U-SLE-PA-VARPALO-IPAR Villamos energia -
HU000120-11-S00000000000000619475 Villamos energia -
HU000110-11-S00000000000000902496 Villamos energia -
39N0403361840007 Földgáz -
HU000110-11-S00000000000000886371 Villamos energia -
Energetikai szakreferens éves jelentés 2017
Pénzügyi ellenőrző tábla
- 6 -
Villamos energia Fogyasztás (kWh)
Ekvivalens energia fogyasztás
(kWh)
CO2 (t) Költség (Ft)
2017.01. 56476,348 56476,348 20,614 1770362,305
2017.02. 47670 47670 17,4 1513394,872
2017.03. 58379,545 58379,545 21,309 1883465,709
2017.04. 54975,545 54975,545 20,066 1816114,039
2017.05. 59193,03 59193,03 21,605 1968406,604
2017.06. 60071,545 60071,545 21,926 1980571,866
2017.07. 61887,03 61887,03 22,589 2008246,137
2017.08. 60747,03 60747,03 22,173 1982383,229
2017.09. 57062,545 57062,545 20,828 1863915,444
2017.10. 58787,578 58787,578 21,457 1890839,177
2017.11. 52487,545 52487,545 19,158 1644193,117
2017.12. 53969,03 53969,03 19,699 1788556,947
Villamos energia számla részletező
Villamosenergia
Átviteli-Rendszerir.díj (Ft)
Rendszerszintű szolg.díj (Ft)
Elosztói forgalmi díj (Ft)
Elosztói veszteség díj(Ft)
Elosztói meddőenergia díja (Ft)
Menetrend kiegy. díj (Ft)
Elosztói telj. díj(Ft)
Elosztói alapdíj(Ft)
Szénipari szerk. díj (Ft)
Kedv áru vill.en. tám díj(Ft)
2017.01. 90496,771 0 470464,975 109364,633 0 17734,805 76135 482 7882,136 4926,335
2017.02. 73184,243 0 380462,45 88442,58 0 14342,04 76135 482 6374,24 3983,9
2017.03. 90508,99 0 470528,5 109379,4 0 17737,2 76135 482 7883,2 4927
2017.04. 85934,86 0 446749 103851,6 0 16840,8 76135 482 7484,8 4678
2017.05. 93894,581 0 488129,15 113470,86 0 18400,68 76135 361,5 8178,08 5111,3
2017.06. 96708,865 0 502759,75 116871,9 0 18952,2 76135 482 8423,2 5264,5
2017.07. 98843,459 0 513856,85 119451,54 0 19370,52 76135 482 8609,12 5380,7
2017.08. 96387,39 0 501088,5 116483,4 0 18889,2 76135 482 8395,2 5247
2017.09. 90112,198 0 468465,7 108899,88 0 17659,44 76135 482 7848,64 4905,4
2017.10. 92901,77 0 482967,832 112271,056 0 18206,117 76135 482 8091,608 5057,255
2017.11. 82139,618 0 427018,7 99265,08 0 16097,04 76135 482 7154,24 4471,4
2017.12. 86588,832 0 450148,8 104641,92 0 16968,96 76135 482 7541,76 4713,6
Összesen 1077701,577 0 5602640,208 1302393,849 0 211199,003 913620 5663,5 93866,223 58666,39
Villamosenergia
Kapcsolt termelésszerk.-átalakítás tám. (Ft)
Energia adó(Ft)
Telj. lekötésidíj (Ft)
Nem eng.telj.túllépés(Ft)
Eng. telj.túllépés (Ft)
Villamosenergia kereskedelmi díj (Ft)
KÁT (Ft)
Kapacitív meddőe. díj (Ft)
Induktív meddőe. díj(Ft)
Összköltség(Ft)
2017.01. 86210,859 15296,27 0 11034 0 841749,04 35713,47 0 0 1767490,294
2017.02. 69718,25 12370,01 0 0 0 717891,24 65200,3 0 0 1508586,253
2017.03. 86222,5 15298,335 0 7356 0 858684,66 132642,11 0 0 1877784,895
2017.04. 81865 14525,19 0 0 0 826135,52 148633,37 0 0 1813315,14
2017.05. 89447,75 15870,587 0 22068 0 884400,46 133485,59 0 0 1948953,537
2017.06. 92128,75 16346,273 0 29424 0 900906,48 108493,97 0 0 1972896,888
2017.07. 94162,25 16707,073 0 22068 0 926670,66 93513,44 0 0 1995250,612
2017.08. 91822,5 16291,935 0 27585 0 910591,03 100925,97 0 0 1970324,125
2017.09. 85844,5 15231,267 0 27585 0 854787,46 95325,95 0 0 1853282,435
2017.10. 88501,959 15702,776 0 27585 0 886379,57 103012,43 0 0 1917294,374
2017.11. 78249,5 13883,697 0 5517 0 775402,75 63018,02 0 0 1648834,045
2017.12. 82488 14635,728 0 0 0 797169,74 139051,56 0 0 1780565,9
Összesen 1026661,818 182159,14 0 180222 0 10180768,61 1219016,18 0 0 22054578,498
Energetikai szakreferens éves jelentés 2017
Részletes villamos energia fogyasztás és lekötés adatok
- 7 -
Energetikai szakreferens éves jelentés 2017
- 8 -
POD Dátum
Hatásos Fogyasztás(kWh)
Induktív (kVArh) Kapacitív (kVArh)
Induktív túllépés(kVArh)
Max teljesítmény(kW)
Lekötött teljesítmény (kW)
HU000110-11-S00000000000000902496 2017-01 813 0 0 203,25 0 0
HU000110-11-S00000000000000902496 2017-02 734 0 0 183,5 0 0
HU000110-11-S00000000000000902496 2017-03 813 0 0 203,25 0 0
HU000110-11-S00000000000000902496 2017-04 786 0 0 196,5 0 0
HU000110-11-S00000000000000902496 2017-05 0 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000902496 2017-06 482 0 0 120,5 0 0
HU000110-11-S00000000000000902496 2017-07 515 0 0 128,75 0 0
HU000110-11-S00000000000000902496 2017-08 515 0 0 128,75 0 0
HU000110-11-S00000000000000902496 2017-09 498 0 0 124,5 0 0
HU000110-11-S00000000000000902496 2017-10 515 0 0 128,75 0 0
HU000110-11-S00000000000000902496 2017-11 515 0 0 128,75 0 0
HU000110-11-S00000000000000902496 2017-12 515 0 0 128,75 0 0
HU000120-11-S00000000000000619475 2017-01 1359 0 0 339,75 0 0
HU000120-11-S00000000000000619475 2017-02 1227 0 0 306,75 0 0
HU000120-11-S00000000000000619475 2017-03 1359 0 0 339,75 0 0
HU000120-11-S00000000000000619475 2017-04 1359 0 0 339,75 0 0
HU000120-11-S00000000000000619475 2017-05 1315 0 0 328,75 0 0
HU000120-11-S00000000000000619475 2017-06 1359 0 0 339,75 0 0
HU000120-11-S00000000000000619475 2017-07 1359 0 0 339,75 0 0
HU000120-11-S00000000000000619475 2017-08 1359 0 0 339,75 0 0
HU000120-11-S00000000000000619475 2017-09 1315 0 0 328,75 0 0
HU000120-11-S00000000000000619475 2017-10 1359 0 0 339,75 0 0
HU000120-11-S00000000000000619475 2017-11 1315 0 0 328,75 0 0
HU000120-11-S00000000000000619475 2017-12 1359 0 0 339,75 0 0
HU000110-11-S00000000000000886559 2017-01 1112 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000886559 2017-02 1120 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000886559 2017-03 2733,545 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000886559 2017-04 1394,545 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000886559 2017-05 1441,03 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000886559 2017-06 1394,545 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000886559 2017-07 1441,03 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000886559 2017-08 1441,03 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000886559 2017-09 1394,545 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000886559 2017-10 1441,03 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000886559 2017-11 1394,545 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000886559 2017-12 1441,03 0 0 0 0 0
HU000110F11-U-SLE-PA-VARPALO-IPAR 2017-01 46181 10637 48 11545,25 0 0
HU000110F11-U-SLE-PA-VARPALO-IPAR 2017-02 37111 8751 59 9277,75 0 0
HU000110F11-U-SLE-PA-VARPALO-IPAR 2017-03 46249 10805 60 11562,25 0 0
HU000110F11-U-SLE-PA-VARPALO-IPAR 2017-04 43813 10839 50 10953,25 0 0
HU000110F11-U-SLE-PA-VARPALO-IPAR 2017-05 48949 11885 49 12237,25 0 0
HU000110F11-U-SLE-PA-VARPALO-IPAR 2017-06 49982 7872 3679 12495,5 0 0
HU000110F11-U-SLE-PA-VARPALO-IPAR 2017-07 51084 7706 3801 12771 0 0
HU000110F11-U-SLE-PA-VARPALO-IPAR 2017-08 49747 9299 3052 12436,75 0 0
HU000110F11-U-SLE-PA-VARPALO-IPAR 2017-09 46419 6715 4334 11604,75 0 0
HU000110F11-U-SLE-PA-VARPALO-IPAR 2017-10 47388 4459 5487 11847 0 0
HU000110F11-U-SLE-PA-VARPALO-IPAR 2017-11 41330 3122 6474 10332,5 0 0
HU000110F11-U-SLE-PA-VARPALO-IPAR 2017-12 43656 2965 6271 10914 0 0
HU000110-11-S00000000000000884751 2017-01 2372 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000884751 2017-02 2734 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000884751 2017-03 2644 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000884751 2017-04 2870 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000884751 2017-05 2753 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000884751 2017-06 2689 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000884751 2017-07 2689 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000884751 2017-08 2870 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000884751 2017-09 2753 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000884751 2017-10 2495 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000884751 2017-11 2602 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000884751 2017-12 2158 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000894506 2017-01 3594 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000894506 2017-02 3840 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000894506 2017-03 3594 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000894506 2017-04 3779 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000894506 2017-05 3743 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000894506 2017-06 3200 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000894506 2017-07 3810 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000894506 2017-08 3810 0 0 0 0 0
- 9 -
Energetikai szakreferens éves jelentés 2017
POD Dátum
Hatásos Fogyasztás(kWh)
Induktív (kVArh) Kapacitív (kVArh)
Induktív túllépés(kVArh)
Max teljesítmény(kW)
Lekötött teljesítmény (kW)
HU000110-11-S00000000000000894506 2017-09 3721 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000894506 2017-10 4134 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000894506 2017-11 3633 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000894506 2017-12 3096 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000111001010332 2017-01 135 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000111001010332 2017-02 137 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000111001010332 2017-03 138 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000111001010332 2017-04 152 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000111001010332 2017-05 143 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000111001010332 2017-06 143 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000111001010332 2017-07 140 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000111001010332 2017-08 156 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000111001010332 2017-09 140 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000111001010332 2017-10 145 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000111001010332 2017-11 144 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000111001010332 2017-12 138 0 0 0 0 0
HU000110-11-S00000000000000886371 2017-01 910,348 0 0 227,587 0 0
HU000110-11-S00000000000000886371 2017-02 767 0 0 191,75 0 0
HU000110-11-S00000000000000886371 2017-03 849 0 0 212,25 0 0
HU000110-11-S00000000000000886371 2017-04 822 0 0 205,5 0 0
HU000110-11-S00000000000000886371 2017-05 849 0 0 212,25 0 0
HU000110-11-S00000000000000886371 2017-06 822 0 0 205,5 0 0
HU000110-11-S00000000000000886371 2017-07 849 0 0 212,25 0 0
HU000110-11-S00000000000000886371 2017-08 849 0 0 212,25 0 0
HU000110-11-S00000000000000886371 2017-09 822 0 0 205,5 0 0
HU000110-11-S00000000000000886371 2017-10 1310,548 0 0 327,637 0 0
HU000110-11-S00000000000000886371 2017-11 1554 0 0 388,5 0 0
HU000110-11-S00000000000000886371 2017-12 1606 0 0 401,5 0 0
Energetikai szakreferens éves jelentés 2017
Pénzügyi ellenőrző tábla
- 10 -
Földgáz Fogyasztás (MJ)
Ekvivalens energia fogyasztás(kWh)
CO2 (t) Költség (Ft)
2017.01. 163055 45293,056 8,366 476327
2017.02. 120914 33587,222 6,204 464971
2017.03. 118777 32993,611 6,094 360530
2017.04. 101339 28149,722 5,199 314922
2017.05. 95761 26600,278 4,913 300335
2017.06. 72398 20110,556 3,714 239235
2017.07. 65583 18217,5 3,365 281196
2017.08. 81667 22685,278 4,19 263478
2017.09. 115186 31996,111 5,91 445944
2017.10. 127015 35281,945 6,517 351422
2017.11. 144004 40001,111 7,388 390018
2017.12. 142121 39478,056 7,292 385787
Földgáz számla részletező
Gáz MSZKSZ díj (Ft)
Szagosítási díj(Ft)
Forgalmi díj (Ft) Energiaadó (Ft) Gázfogyasztás (Ft)
Kapacitáslekötésialapdíj(Ft)
Fix rendszerh.díjak (Ft)
Összköltség (Ft)
2017.01. 18262,16 0 27393,24 15245,642 365243,2 49903 0 476047,242
2017.02. 13542,368 0 20313,552 11305,459 270847,36 49903 0 365911,739
2017.03. 13303,024 0 19954,536 11105,65 266060,48 49903 0 360326,69
2017.04. 11349,968 0 17024,952 9475,196 226999,36 49903 0 314752,476
2017.05. 10725,232 0 16087,848 8953,654 214504,64 49903 0 300174,374
2017.06. 8108,576 0 12162,864 6769,213 162171,52 49903 0 239115,173
2017.07. 7345,296 0 11017,944 6132,01 146905,92 49903 0 221304,17
2017.08. 9146,704 0 13720,056 7635,864 182934,08 49903 0 263339,704
2017.09. 12900,832 0 19351,248 10769,891 258016,64 49903 0 350941,611
2017.10. 12828,515 0 10034,185 11875,902 254030 62877 0 351645,602
2017.11. 14544,404 0 11376,316 13464,374 288008 62877 0 390270,094
2017.12. 14354,221 0 11227,559 13288,314 284242 62876 0 385988,094
Összesen 146411,3 0 189664,3 126021,17 2919963,2 637757 0 4019816,97
Energetikai szakreferens éves jelentés 2017
- 11 -
Energetikai szakreferens éves jelentés 2017
2. Energiahatékonysági intézkedések nyomonkövetése
Tisztelt Ügyfelünk!
A rendszerünk számára rendelkezésre álló adatok alapján az Ön gazdálkodó szervezeténél nem történt energiahatékonysági fejlesztés azelmúlt időszakban. Amennyiben segítségre szorulna a kitöltés során, esetleg energiahatékonysági fejlesztés végrehajtásán gondolkodna, Szakreferensünk készséggel áll az Önök rendelkezésére a lent látható elérhetőségeken. Személyes konzultációk és tanácsadás keretében azÖn problémáira egyedi és precíz megoldást kínálunk! Forduljon hozzánk bizalommal!
E-mail: energetikus@eon.com
- 12 -
Energetikai szakreferens éves jelentés 2017
3. Szakreferens tevékenysége
Tisztelt Ügyfelünk!
Az E.ON Energetikai Szakreferens szolgáltatásának részeként biztosítjuk, hogy az energetikai szakreferens feladatát teljeskörűen ellátjuk, a törvényi előírásoknak teljes mértékben megfelelően.
- 13 -
Energetikai szakreferens éves jelentés 2017
Szolgáltatáscsomagunk keretében havi/éves jelentést készítünk az Ön gazdálkodó szervezetének tárgyhavi fogyasztásáról, részletesen bemutatva a költségösszetételt és kiemelve a fogyasztási anomáliákat, ezzel időt és erőforrást takarítva meg az Ön számára. Riportot készítünk az Ön energetikai szakreferense tevékenységéről, illetve az energiahatékonysági fejlesztésekről és azok eredményeiről. Az éves fogyasztási adatokat riportként tesszük közzé az online felületünkön, és a MEKH felé történő éves adatszolgáltatási kötelezettséget teljes mértékben átvállaljuk. Havi rendszerességgel küldünk tanácsokat és ajánlásokat energiahatékonysági fejlesztések végrehajtásához, illetve konzultációs lehetőséget, személyes tanácsadást biztosítunk energiahatékonysági kérdésekben. A tudatos működés és fenntartható jövő érdekében oktató és szemléletformáló dokumentumokat érhet el a szolgáltatás online felületén.
- 14 -